Google för jobb i detalj

Google Jobbox, SERP, logotyp och ansökningsknapp - det finns många termer och funktioner kring Google för jobb. På den här sidan kan du läsa mer i detalj om vad de enskilda villkoren handlar om. Här kan du snabbt söka upp termer eller upptäcka nya, kanske ännu okända funktioner i Google för jobb.

Google Jobbox

Google Jobbox finns på den första SERP-sidan (sökresultatsidan) vid en vanlig Google-sökning. I de flesta fall visas Google Jobbox som det första organiska sökresultatet. Jobbrutan visas dock bara om Google känner igen att det är en jobbsökning. Sökfrågor som till exempel "jobb som medicinsk assistent" leder till att Google Jobbox visas.

Google Jobbox känns igen på den blå markeringen med orden"lediga jobb" och tillägget"nära ...".

Google Jobbox är dock bara en ingång till Google for Jobs och innehåller endast begränsade funktioner. Till exempel visas endast tre jobb och endast valda filteralternativ. Du kan öppna hela jobbsökningen genom att klicka på den blå rubriken.

Die Google Jobbox ist der Einstieg zu Google for Jobs und wird auf der SEPR Seite eingeblendet.
Die Google Jobbox ist der Einstieg zu Google for Jobs und wird auf der SEPR Seite eingeblendet.

Sök efter jobb på

När du söker efter jobb visas ibland en banner ovanför Google Jobbox som visar relevanta jobbannonser. Där länkas främst stora eller branschspecifika jobbportaler. Denna banner visas dock inte alltid.

Google schlägt bei der Jobsuche manchmal bestimmte Jobportale vor.
Google schlägt bei der Jobsuche manchmal bestimmte Jobportale vor.

SERP Sökmotorresultatsida

SERP är en förkortning för Search Engine Result Page. Det är den sida som en sökmotor som Google visar resultaten på.

Beispiel einer Google SERP (Suchergebnisseite)
Beispiel einer Google SERP (Suchergebnisseite)

Google för jobb

Det är först när du klickar på Google jobboxen som Google for Jobs öppnas med alla dess funktioner. Det är intressant att notera att det inte finns någon direktlänk för att öppna Google for Jobs. Vägen leder alltid via vanlig webbsökning. Jobbsökningsmotorn är indelad i följande områden:

 • Sökning i fritext

 • Filter

 • Lista över jobb

 • Uppgifter om jobbet

Die Bereiche von Google for Jobs in der Übersicht
Die Bereiche von Google for Jobs in der Übersicht

Jobbsökning i fritext

Med Google for Jobs kan du söka efter lämpliga jobbannonser med hjälp av en fritextsökning. Sökfältet längst upp kan användas för detta ändamål. En speciell funktion är att Google automatiskt relaterar sökningen till den aktuella regionen. Detta syns på det lilla tillägget under sökningen. I detta fall "Schleswig-Holstein". Google känner igen den aktuella platsen, till exempel med hjälp av IP-adressen.

Über eine Freitext-Suche kann bei Google for Jobs einfach nach Stellenanzeigen gesucht werden.
Über eine Freitext-Suche kann bei Google for Jobs einfach nach Stellenanzeigen gesucht werden.

Om Google inte känner igen rätt plats eller om du vill söka specifikt efter en annan plats kan du helt enkelt ange en plats i fritextsökningen, till exempel "arzthelfer job hamburg". Även här känner Google nu automatiskt igen att man söker efter jobb i närheten av Hamburg.

Über die Freitext-Suche lässt sich bei Google for Jobs explizit ein Ort angeben.
Über die Freitext-Suche lässt sich bei Google for Jobs explizit ein Ort angeben.

Filter

Förutom fritextsökning är det också möjligt att använda filter för att ytterligare begränsa sökresultaten. Följande filter finns tillgängliga för detta ändamål

 • Plats

 • Datum för offentliggörande

 • Typ

 • Arbetsgivare

Med hjälp av platsfiltret kan du begränsa resultaten till en radie eller till specifika städer. Urvalet av stadsfilter är dynamiskt och beror på sökfrågorna och de filter som redan är inställda.

Über den Standort Filter lassen sich die Suchergebnisse auf einen Radius oder bestimmte Städte filtern.
Über den Standort Filter lassen sich die Suchergebnisse auf einen Radius oder bestimmte Städte filtern.

Datumfiltret kan användas för att filtrera platsannonser efter hur färska de är. På så sätt kan de sökande se vilka jobb som precis har lagts ut och de har fortfarande goda chanser att vara bland de första sökandena.

Über den Datum Filter lassen sich die Stellenangebote nach Aktualität filtern
Über den Datum Filter lassen sich die Stellenangebote nach Aktualität filtern

Med typfiltret (typ av anställning) kan du enkelt filtrera jobberbjudandena efter vissa typer av anställningar. De vanligaste filtren här är deltids- eller heltidsjobb, men du kan också filtrera efter praktikplatser. Om det inte finns några lämpliga erbjudanden i det aktuella sökresultatet avaktiveras filtren.

Über den Anstellungsart Filter kann einfach nach Vollzeit oder Teilzeit Jobs gefiltert werden.
Über den Anstellungsart Filter kann einfach nach Vollzeit oder Teilzeit Jobs gefiltert werden.

Du kan använda arbetsgivarfiltret för att filtrera specifikt efter dina favoritarbetsgivare. De arbetsgivare som visas där beror på fritextsökningen.

Über den Arbeitgeber Filter können Stellenangebote einfach nach den bevorzugten Arbeitgebern gefiltert werden.
Über den Arbeitgeber Filter können Stellenangebote einfach nach den bevorzugten Arbeitgebern gefiltert werden.

När eventuella filter har tillämpats visas detta också i filtervyn. De tillämpade filtren kan avmarkeras igen med hjälp av "x".

Über diese Schaltfläche lassen sich die aktiven Filter wieder zurücksetzen.
Über diese Schaltfläche lassen sich die aktiven Filter wieder zurücksetzen.

Lista över jobb

I Google för jobb visas jobblistan under filtren på vänster sida. Alla jobberbjudanden som matchar den aktuella sökningen (fritextsökning inklusive filter) listas där.

Jobbförteckningen visar tydligt den viktigaste informationen om platsannonserna.

Följande ingår

 • Logotyp eller platshållare för företagets logotyp

 • Företagets namn

 • Plats

 • Källan till platsannonsen

 • Ålder på platsannonsen

 • Typ av anställning

 • Lön

I vissa fall visas information endast om den har angetts. Detta gäller både anställningsformen och lönen.

Genom att bläddra till slutet laddas fler lämpliga jobb. Om du klickar på en platsannons i listan visas ytterligare information om platsannonsen på höger sida.

Google for Jobs Ergebnis Liste zeigt alle Suchergebnisse.
Google for Jobs Ergebnis Liste zeigt alle Suchergebnisse.

Sidan med information om jobbet

På sidan Jobbinformation visas detaljerad information om den valda platsannonsen. Det är intressant att notera att all relevant information visas direkt på Google for Jobs. Användaren behöver inte lämna Google.

Sidan är uppbyggd på följande sätt:

 • Titel

 • Spara och dela-knappen

 • Logotyp

 • Företagets namn

 • Plats

 • Ansök om knappar / Ansök om knappar

 • Ytterligare information

 • Arbetsbeskrivning

 • Recensioner

 • Karta med vägbeskrivning

 • Ytterligare länkar

Titel, företagsnamn, logotyp, ort och ytterligare information (ålder för annonsen, lön, anställningsform) är identiska med informationen i arbetsförteckningen.

Die Google for Jobs Detailansicht enthält sämtliche Informationen zu einem Stellenangebot.
Die Google for Jobs Detailansicht enthält sämtliche Informationen zu einem Stellenangebot.

Funktionerna Spara och Dela är mycket användbara för att komma ihåg eller skicka enskilda jobbannonser. För att kunna använda sparfunktionen måste du logga in med ett Google-konto.

Über die Funktion speichern oder teilen, ist es einfach möglich sich Stellenanzeigen für später zu merken.
Über die Funktion speichern oder teilen, ist es einfach möglich sich Stellenanzeigen für später zu merken.

Ansökningsknapparna (även kallade Google for Jobs ansökningsknapp ) finns på informationssidan under den grundläggande informationen. Det finns alltid minst en knapp, men ibland finns det flera. Detta har att göra med de källor genom vilka platsannonsen kom till Google.

Arbetsbeskrivningen består av enkel löpande text. För närvarande tillåter Google praktiskt taget inga formateringsalternativ för platsannonser. Endast stycken och punktlistor är tillåtna.

Efter arbetsbeskrivningen i textform visas andra valfria element. Om Google har recensioner för det företag som har lagt ut jobbannonsen och AI (artificiell intelligens) har skapat länken på rätt sätt, visas också recensionerna.

Google for Jobs zeigt Bewertungen zum Arbeitgeber an.
Google for Jobs zeigt Bewertungen zum Arbeitgeber an.

Om en platsannons har en korrekt adress visas också en karta i den detaljerade vyn som visar platsen för anställningen. Om du är inloggad med ett Google-konto och har delat eller sparat din nuvarande plats där visas även avståndet och restiden till arbetsgivaren.

Bei korrekt hinterlegter Adresse, zeigt Google for Jobs eine Landkarte an.
Bei korrekt hinterlegter Adresse, zeigt Google for Jobs eine Landkarte an.

Slutligen listas några av länkarna till arbetsgivaren. Om länkar visas där och vilka länkar som visas där beror också på Googles AI. Följande typer är möjliga

 • Länk till webbplatsen

 • Länk till ytterligare platsannonser från företaget

 • Visning av sökresultat på webben för företaget

Google zeigt teilweise weiterführende Links zu Stellenanzeigen an.
Google zeigt teilweise weiterführende Links zu Stellenanzeigen an.

Logotyp/företagslogotyp

En grundläggande egenskap hos Google är att sökresultaten är enhetliga. Detta gäller både webbsökning och Googles jobbsökning. Argumentet för detta är att resultaten ska vara jämförbara och att det är innehållet och inte de visuella stimuli som är viktiga. Företagets logotyp är alltså praktiskt taget den enda möjligheten till individualisering i Google for Jobs.

Logotypen visas både i listvyn och i detaljvyn. Det är viktigt att notera att logotypen endast visas i mycket liten skala. Logotyper med för mycket detaljer är då knappt läsbara. Det rekommenderas att använda en förminskad version av logotypen (t.ex. favicon) - helst utan typsnitt.

Das Logo wird bei Google for Jobs in der Liste und in der Detail Ansicht eingefügt.
Das Logo wird bei Google for Jobs in der Liste und in der Detail Ansicht eingefügt.

Om ingen logotyp finns lagrad för en platsannons genererar Google en platshållare. Detta är en färgad fyrkant med företagets första bokstav. En annan orsak till att logotypen inte visas är att Google ännu inte har indexerat den eller inte har kopplat den till företaget. Du hittar mer information om hur du lägger till logotypen i guiden för Google för jobb. Alternativt kan du enkelt underhålla dina platsannonser och tillhörande logotyper med hjälp av vår editor.

Falls kein Logo hinterlegt ist, oder das Logo von Google nicht verknüpft wurde, wird ein Platzhalter angezeigt.
Falls kein Logo hinterlegt ist, oder das Logo von Google nicht verknüpft wurde, wird ein Platzhalter angezeigt.

Källor

Google söker ständigt efter nya jobbannonser på internet. (Observera: Särskilda krav måste uppfyllas för att Google ska kunna identifiera en platsannons. Läs mer i instruktionerna eller använd en specialiserad tjänsteleverantör (Google for Jobs).

Om en ny platsannons hittas kommer den att inkluderas i det så kallade Google-indexet och kan hittas via Google for Jobs. Knappen Ansök tar besökaren till den källa där Google hittade jobbannonsen.

Stellenanzeige bei nur einer Quelle gefunden
Stellenanzeige bei nur einer Quelle gefunden

Det är möjligt att Google hittar en platsannons via flera källor. Detta gäller till exempel om platsannonsen läggs ut på olika portaler. Om så är fallet visas flera knappar för att tillämpa för källorna.

Google for Jobs hat die Stellenanzeige bei mehreren Quellen gefunden.
Google for Jobs hat die Stellenanzeige bei mehreren Quellen gefunden.

Det är viktigt att veta att källan också bestämmer knappens etikett. Om din platsannons till exempel hittades via Xing eller Linkedin kommer knappen att vara märkt "Ansök på": Xing". Helst ska knappen Apply on vara märkt med företagets namn.

Författare: SEO for Jobs-redaktionen
Publicerad på 16.04.2020
Uppdaterad den 06.08.2021
Andra artiklar ...
Vill du prova Google för jobb? Skapa ett kostnadsfritt konto nu.

Samråd utan förpliktelse

Vi hjälper dig gärna med råd och stöd för att lista dina jobbannonser på Google for Jobs och utnyttja deras fulla potential.

Patrick Schmidt
Expert på Google-jobb
Få icke-bindande råd nu. Vi ringer också gärna upp dig - skriv bara ett kort meddelande.
Begär en återkallelse
Alla uppgifter överförs krypterade.

Det fungerade

Vi återkommer till dig senast på Om det är mer brådskande kan du nå oss på följande adress +1 (805) 324-7981 nås.

Registrera dig gratis

Skapa ett kostnadsfritt konto nu och skapa din första jobbannons utan några förpliktelser.

Patrick Schmidt
Expert på Google-jobb
Få en icke-bindande konsultation nu.
Registrera dig gratis
Alla uppgifter överförs krypterade.

Gratis kontroll

Kontrollera på några sekunder om dina jobbannonser är redo för Google for Jobs.

Grattis! Du är redan utmärkt förberedd för Google for Jobs.
Kontrollera nu
Alla uppgifter överförs krypterade.

Testresultat

Förhandsgranskningen är laddad ...
Visa resultatet
Tillgänglighet
En bra start. Din platsannons är lätt tillgänglig med en laddningstid på sek.
Tillgänglighet
Kontrollera länken , eftersom den inte är tillgänglig.
Innehållet är läsbart
Grunden har skapats. Innehållet i platsannonsen är maskinläsbart.
Innehållet är läsbart
Eftersom länken inte är tillgänglig kan vi tyvärr inte kontrollera om innehållet är läsbart.
Redo för Google för jobb
Grattis - jobbannonsens schemadata är tillgänglig. Detta gör det möjligt för Google for Jobs att lista platsannonsen.
Redo för Google för jobb
Din platsannons är inte redo för Google för jobb. Förbered dig nu
Redo för Google för jobb
Eftersom länken inte är tillgänglig kan vi inte kontrollera om det finns matchande schemadata.
Jobbsökare tillgängliga
En bra start. Jobbannonser för "" söks aktivt av intresserade på Google for Jobs.
Publicering möjlig
Det är möjligt att publicera platsannonser i avsnittet "".
Registrera dig nu
Skapa ditt konto nu och få 10 % rabatt på alla paket. På så sätt kan du dra full nytta av potentialen hos Google for Jobs.
' tillbaka
Alla uppgifter överförs krypterade.
Gratis arbetsgivarprofil
Skapa din arbetsgivarprofil nu utan förpliktelser och utan kostnad.
Nästa ...